Is 1.086 keer bekeken

Financiering voor ZZP rs

Financiering voor Ondernemers

Hier vindt U een aantal leenmogelijkheden voor zakelijk geld lenen op een rij. Als ZZP r wilt U bezig zijn met Uw vak, en niet te lang met Uw bankzaken bezig zijn. Wilt U investeren? Wij hebben de geschikte financieringen voor zakelijk geld voor U op een rij gezet. Geld nodig in de vorm van financiering voor de ZZP r? Een gezonde basis van De samenhang tussen Uw schulden en bezittingen vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van Uw zelfstandige onderneming. Om een bedrijf te starten en te laten groeien, is geld voor zakelijke toepassingen (vermogen) nodig. Uw vermogensbehoefte wordt bepaald door de beschikbaarheid van uw totale bezittingen (vaste activa en vlottende activa). Een deel van uw vermogen moet gedurende verschillende jaren beschikbaar zijn. Een ander deel hoeft slechts kort (een paar maanden tot maximaal een jaar) beschikbaar te zijn.

Financiering met zakelijk geld van Uw eigen bedrijf zult U niet altijd aan ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan geschieden. Er zal elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening afsluiten een oplossing, kortom u moet geld lenen als ZZP’r. Hieronder ziet U verschillende mogelijkheden om Uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze.

Als ondernemer van een klein bedrijf hoef je niet te proberen aan te kloppen bij banken, want deze negeren kredietaanvragen van ondernemers steeds vaker. Helemaal sinds de economische crisis in Nederland zijn banken niet snel met het verstrekken van hun zakelijke leningen. Daarnaast is een zakelijk krediet bij een bank aanvragen niet handig als je het geld snel nodig hebt, omdat dit redelijk wat tijd in beslag neemt.

De start van Uw onderneming financieren als ZZP r of zelfstandige met het aanvragen van een financiering via een van de bekende banken vergt vaak een behoorlijke tijdsinvestering. U heeft voor de bank een ondernemingsplan nodig waarin U uiteen zet wat Uw kwaliteiten zijn en hoe U zich als ZZP r / zelfstandige in de markt zet.

Banken zitten over het algemeen niet te wachten op startende of kleine ondernemers. Banken spreken de taal van de kleine ondernemer niet (of slecht) en denken vaak in grote getallen. Het komt er in feite op neer dat U gemakkelijker een lening van E450.000 kunt krijgen met een goed plan, dan E10.000 voor de aanvangsinvesteringen in gereedschap en bijvoorbeeld een bedrijfsauto.

Financiering voor ZZP rs is lastig dus. Een financiering nodig? Geld lenen? Er zijn veel manieren om Uw onderneming te financieren. Kleine zelfstandigen komen echter moeilijker aan krediet dan grote ondernemingen. Banken en particulieren kunnen huiverig zijn om geld uit te lenen. Zij weten niet of het bedrijf een succes wordt. Bovendien gaat het bij zelfstandigen dikwijls om kleine leningen die banken vaak als onrendabel beschouwen. De overheid heeft verschillende regelingen die ondernemers helpen makkelijker aan geld te komen.

Achnaton Finance B.V.

Kunt U ook moeilijk aan geld komen?

Achnaton Finance B.V. heeft de oplossing!

U kunt als ZZP r geen lening afsluiten? Uw bank wenst U als ZZP r geen geld te lenen? Maar U heeft (binnenkort) wel een Kamer van Koophandel inschrijving (een bedrijfje dus)?

Wij kennen wel de mogelijkheden en hebben een speciale kredietvorm voor U als ZZP r.

Achnaton Finance B.V. kent deze problematiek als geen ander. Reeds vele jaren proberen wij ondernemers te helpen.

Achnaton Finance B.V. is er voor de kleine ondernemer die zich niet thuis voelt in bankenland! Achnaton Finance B.V. heeft te maken met ondernemers uit alle branches, of je nu jong (van geest) bent of oud, een uitkering hebt of in loondienst en ZZP r, starter of bestaande ondernemer.

Veel ondernemers zijn wel degelijk kredietwaardig maar hebben niet het vertrouwen van hun bank of andere instanties maar wel van hun familie en vrienden.

Op basis hiervan is het Flexibel Bedrijfskrediet ontwikkeld, iets waar we erg trots op zijn.

Los van de mogelijkheden is, als er een go is, het Flexibel Bedrijfskrediet binnen 2 a 3 weken geregeld, zonder afsluitingskosten en ook aflossen gaat uiteraard zonder extra kosten. Los het zakelijk krediet pas extra af wanneer het U uitkomt. Prettig aan een zakelijk krediet van Achnaton Finance B.V. is dus dat de lening niet op korte termijn hoeft te worden terugbetaald. Een investering terugverdienen en winst gaan maken duurt soms enige jaren. Met een zakelijke lening hoeft U zich hier niet druk om te maken, betaal extra op de lening terug wanneer dat U uitkomt!

Wij vinden dat goed betalingsgedrag moet worden beloond!

Rekening-courantkrediet

Met een rekening-courantkrediet kunt U bij de bank geld opnemen tot een bepaald bedrag wat in overleg wordt vastgesteld, de kredietlimiet.
Het rekening-courant krediet is aan een betaalrekening gekoppeld. Met deze kredietvorm kunt u rood staan op uw betaalrekening. Het is een limiet op de betaalrekening, waarmee u uw kredietbehoefte kunt opvangen. Een rekening-courant krediet is bedoeld voor het opvangen van de behoefte aan zakelijk geld. Voor een rekening-courant krediet bestaat geen aflossingsverplichting. U mag het krediet is opnieuw opnemen. uiteraard kost dit wel rente.

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB)

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan midden/klein bedrijf te stimuleren. Als U geen of onvoldoende zekerheden heeft voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor U garant staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Uw huisbankier kan U alles vertellen over het BBMKB. Uw huisbankier besluit of u in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Als U vanuit een WW- of bijstandsuitkering een bedrijf wilt beginnen, dan kunt U een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst van Uw woonplaats.

Risicokapitaal

Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters en kleine bedrijven die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op Particuliere Participatie Maatschappijen.

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor financiers aan ondernemers. Particuliere financiers die geld lenen aan ondernemers kunnen fiscale voordelen genieten. Ook is het mogelijk dat een financier met een speciaal fonds als bemiddelaar optreedt. Het fonds betrekt het geld van particuliere financiers. Die hebben recht op fiscale vrijstellingen. Deze regeling stond vroeger bekend als de Tante Agaath-regeling.

Leasing

Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij beide leasevormen, dus zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor U het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk.

Financial lease
Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld uw klusbus, komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan.

Wanneer kiest U voor Financial Lease?

Financial Lease is een goede optie als U uiteindelijk eigenaar wilt worden van een auto of bedrijfsmiddel, maar er niet direct het geld voor (over) heeft. Het leasebedrijf schiet dan de aankoopsom van de auto of het bedrijfsmiddel voor. Die betaalt U inclusief rente terug in vaste maandelijkse termijnen.

Operational lease
Bij operational lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld de klusbus, beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van operational lease is het leasen van een auto.

Wanneer kiest U voor Operational Lease?

Wilt U een auto alleen huren, zodat U geen risico loopt? Dan is Operational Lease een goede optie. Bij deze leasevorm wordt U geen juridisch of economisch eigenaar van de auto.

Belastingdienst en financiering

Voor de Belastingdienst is het wel van belang of U voor de financiering gebruikmaakt van een financieringsmaatschappij, een durfkapitaal (lening), een schenking of dat U eigen geld inbrengt.

Als U voor de financiering een lening sluit moet U dit kunnen aantonen aan de hand van een schriftelijke overeenkomst. Een giro- of bankafschrift is niet voldoende.

Mijn profiel

Klik hier om een reactie achter te laten 0 reacties