Is 1.458 keer bekeken

Chris Bisschop Consultancy

Chris Bisschop Consultancy
Chris Bisschop
Kastanjelaan 24
6581 PX Malden

Route

<<-Ga terug


Chris Bisschop Consultancy® adviseert en ondersteunt sinds 1982 organisaties bij veranderingsprocessen, in het bijzonder bij het implementeren van innovaties en het doorvoeren van verbeteringen.
Veel projecten liggen op het gebied van de organisatiecultuur en de kwaliteit van de mens in de organisatie.
Chris ondersteunt directie, management en leidinggevenden, zodat zij zelf in staat zijn de veranderingen planmatig te organiseren, beheerst in te voeren en op termijn op peil te houden.